Saša 
Portrait Saša
Email
trenernadosah@trenernadosah.sk
Phone
0905979063
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
V oblasti fitness pôsobím už niekoľko rokov a mám za sebou celý rad úspešných aktivít, ktoré pomohli ľuďom s rôznym hendikepom (nadváha, pohybové problémy, zdravotné problémy, rozvoj fyzickej kondície, atď.). Okrem klasického fitness sa zameriavam aj na ľudí, ktorí sa neobjavujú často v spektre tých, ktorí pravidelne cvičia a vnímajú pohyb ako súčasť svojho života. Ide o ľudí s nadváhou, ktorí majú problém cvičiť vo fitness centrách, o ľudí, ktorí nemajú čas pravidelne na cvičenie dochádzať, o seniorov, matky s novorodencami, venujem sa spájaniu rôznych voľnočasových aktivít tak, aby vyúsťovali do zdravého fyzického pohybu. Poskytujem poradenskú činnosťou, kedy som svojim klientom k dispozícii kedykoľvek v otázkach stravovania, správne zameraného fyzického pohybu či spoločného pohybu vo voľnom čase. Základom mojej filozofie ako kouča a fitness trénera je: - filozofia malých krokov - filozofia prirodzeného fyzického pohybu
- filozofia spájania rôznych voľnočasových aktivít do efektívnej a zdraviu prospešného
- fyzického pohybu
- filozofia vedomého stravovania sa