Fit Dance
Activity description
Názov: FIT DANCE
Deň: každá streda ČAS: 18:00 – 19:30
Miesto: náš nový spoločenský priestor v Relaxe
List of instructors