Latino Dance
Activity description
LATINO DANCE
-hodiny tanca s profesionálnou latino tanečnicou a trénerkou SANTOS SANTERA
Streda 17:30- 19:00
Miesto: náš nový spoločenský priestor v Relaxe
List of instructors