Jumping
Activity description
JUMPING
Dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolinach
sprevádzané hudbou.
Max. počet cvičiacich: 13
Min. počet cvičiacich: 5
Termíny: Štvrtok 16:00 - 17:00
Tréner: Zuzana
Kde: Vlčie hrdlo, budova internátu, malá telocvičňa
Cena: 5€/hod.(platba v hotovosti na mieste)
List of instructors