Jumping
Activity description
Dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolinach
sprevádzané hudbou.
Max. počet cvičiacich: 10
Min. počet cvičiacich: 4
Termíny:
Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:30 – 17:30
Kde: Vlčie hrdlo, budova internátu, malá telocvičňa
Cena: 3,50€/hod (platba v hotovosti na mieste)
List of instructors