Tabata
Activity description
Exektívna metóda intervalového tréningu zameraná na rozvoj
kondície a sily.
List of instructors