Pevný zadok + Zdravý chrbát
Activity description
Cvičenie zamerané na správnu rovnováhu svalovo-kostrového
aparátu organizmu.
List of instructors