Zdravý chrbát
Popis aktivity
Cvičenie zamerané na spevnenie chrbtového svalstva a prinavrátenie
chrbtovým svalom ich plnofunkčnosť.
Zoznam trénerov