Zdravý chrbát
Activity description
Cvičenie zamerané na spevnenie chrbtového svalstva a prinavrátenie
chrbtovým svalom ich plnofunkčnosť.
List of instructors