0948561811

Informácie pre návštevníkov

Skupinové cvičenie PEVNÉ TELO

✔ Cvičenie zamerané na komplexne posilňovanie celého tela.

✔ Ide o posilňovanie v strednom tempe s využívaním vlastnej hmotnosti.

✔ Počas cvičenia zapojíme cviky balančné, posilňovacie cviky na spevnenie partii stredu tela.

✔ Toto cvičenie veľmi...

BEDMINTON

Bedmintonové kurty môžu využívať výlučne zamestnanci skupiny SLOVNAFT a ich rodinní príslišníci.

Miesto: Veľká telocvična SOUCH Vlčie Hrdlo

Bedmintonový klub - klubová aktivita Združenia klubov Apollo (ZKA)

Chcete sa stať členom Bedmintonového klubu a trénovať, hrať...